dilluns, 7 de març de 2011

JA HEM OBERT LA NOVA BOTIGA/ YA HEMOS ABIERTO LA NUEVA TIENDA

Bé, a falta d'un paper no podíem obrir, avui ja m'han donat el vistiplau.
Així que el dia d'avui queda inaugurada la botiga nova, espero que ens funcioni, el mínim, com l'altra.
He de donar les gràcies als nostres clients, sense ells, la nova botiga no hauria estat possible.
Just als 16 anys, 1 mes i 1 día, de l'aniversari de la botiga, avui vam inaugurar aquesta. Però la il·lusió és la mateixa que aquell 6 de Febrer del 1995 que vam obrir l'altra, encara que les pors no són tants, sempre hi ha el risc, però si no arrisques .......
Com sempre, treballant molt i fent que els nostres clients quedin sempre molt contents amb nosaltres, això sempre ha sigut el nostre lema, per més dificultats que surtin, aquí estem amb el nostre afany perquè tot quedi al gust del client. I ho fem amb passió i moltes ganes, perquè vam disfrutar de la nostra feina.
I espero que segueixi així molts, molts anys.
Gràcies a tothom.Bueno, a falta de un papel no podíamos abrir, hoy ya me han dado el visto bueno.
Así que el día de hoy queda inaugurada la tienda nueva, espero que nos funcione, lo mínimo, como la otra.
Tengo que dar las gracias a nuestros clientes, sin ellos, la nueva tienda no hubiera sido posible.
Justo a los 16 años, 1 mes y 1 día, del aniversario de la tienda, hoy inauguramos esta. Pero la ilusión es como aquel 6 de Febrero de 1995 que abrimos la otra, aunque los miedos no son tantos, siempre está el riesgo, pero si no arriesgas.......
Como siempre, trabajando mucho y haciendo que nuestros clientes queden siempre muy contentos con nosotros, eso siempre ha sido nuestro lema, por más dificultades que salgan, ahí estamos con nuestro empeño para que todo quede al gusto del cliente.  Y lo hacemos con pasión y muchas ganas, porque disfrutamos de nuestro trabajo.
Y espero que siga así muchos, muchos años.
Gracias a todos.